รวม 3 สถานที่เทียวเชียงใหม่

รวม 3 สถานที่เทียวเชียงใหม่

รวม 3 สถานที่เทียวเชียงใหม่
Rate this post

1.อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติขนาดใหญ่ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสวน 
เคยเป็นสถานที่จัดแสดงงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2549 รวมทั้ง ปี พุทธศักราช 2554 ไฮไลท์ของสถานที่คือเข้าเยี่ยมชม 
หอคำหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาอันสวยงดงาม 
ข้างในมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์
พิกัด GPS อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : 18.748043, 98.924931
สถานที่ตั้ง: ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างช้านาน 
กล่าวได้ว่าหากใครมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วไม่ขึ้นไปนมัสมารองค์พระธาตุ
ก็เปรียบเสมือนยังมาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่ แน่นอนว่า สำหรับการมาวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น 
คือการเดินขึ้นไปยังบันไดพญานาค 306 ขั้น อันโด่งดัง 
ถ้าเกิดใครเดินไม่ไหวก็สามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าขึ้นไปได้ 
ไปสู่องค์พระธาตุ เยี่ยมชม เจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ เจดีย์สถาปัตยกรรมทรงเชียงแสน 
รอบตัวเจดีย์ปิดด้วยทองดีบุกเหลืองอร่าม 
ใต้ฐานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ 
ถัดจากเจดีย์ไปไม่กี่ก้าว เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเชียงใหม่ได้แบบมุมกว้าง
พิกัด GPS วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร: 18.804897, 98.922060
สถานที่ตั้ง : อยู่ ถนน ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3. พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สถาปัตยกรรมทรงแบบไทย 
สร้างขึ้นเมื่อปี 2503 เพื่อใช้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
สมเด็จพระจางเจ้าสิริกิตฺิ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม 
ทั้งยังใช้เป็นสถานที่สำหรับรับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง 
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า 
เลยดอยสุเทพขึ้นมาประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 
ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางด้วยหมอกอ่อนๆ
สถานที่ปกคลุมไปด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ชนิดต่างๆ
ตลอดสองทางเดินชมพระตำหนักก โดยเฉพาะดอกกุหลาบเวียงพิงค์ 
กุหลาบขนาดใหญ่ สวยงามบานสะพรั่งเป็นพิเศษในตอนหน้าหนาวคอยอวดสายตาแก่ผู้มาเยือน
พิกัด GPS พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ : 18.806519, 98.899004
การเดินทาง : พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า 
วิ่งเส้นถนนศรีวิชัย อยู่เลยดอยสุเทพไปประมาณ 2.5 กิโลเมตรจะมีป้ายบอกทาง

sbobetltc